Czułem się jak piąte koło u wozu: opowieści ojców o wyłączeniu z „rodzicielskiej drużyny”

Barbara Cosson, Elinor Graham

Abstrakt


W niniejszym badaniu opisano odczucia 27 ojców uczestniczących w pięciu grupach fokusowych, które przeprowadzono pod koniec 2009 roku na zlecenie Tweddle Child and Family Health Service w Melbourne. W tym badaniu ojcowie opisują swoje spotkania z profesjonalistami, którzy często postrzegali ich jako drugoplanowych lub niepełnoetatowych opiekunów. Ojcowska niekompetencja jest silnie zakorzeniona w kulturze, podobnie jak przedstawianie ojców jedynie jako pomocników. Ojcowie objęci badaniem sprzeciwiali się jednak założeniu, że są drugoplanowymi zawodnikami, czy jak to ujął jeden z badanych „piątym kołem u wozu”. Celem badania było zidentyfikowanie barier i szans w odniesieniu do zaangażowania ojców w stacjonarne programy wsparcia rodziców. Wyniki wskazują, że badani ojcowie określali siebie jako część rodzicielskiej drużyny i brak uznania ich roli wpływał na poziom ich zaangażowania w korzystanie z oferowanego wsparcia.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen, S. M., Hawkins, A. J. (1999). Maternal gate-keeping: Mothers’ beliefs and behaviors that inhibit greater father involvement in family work. Journal of Marriage and Family, 61(1), 199–212.

Baxter, J. (2002). Patterns of change and stability in the gender division of household labour in Australia, 1986–1997. Journal of Sociology, 38(4), 399–424.

Baxter, J., Smart, D. (2011). Fathering in Australia among couple families with young children. Family Matters, (88), 15–26.

Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (1995). The normal chaos of love. Cambridge: Polity Press.

Berlyn, C., Wise, S., Soriano, G. (2008). Engaging fathers in child and family services. Family Matters, (80), 37–42.

Bianchi, S. M. (2000). Maternal employment and time with children: Dramatic change or surprising continuity? Demography, 37(4), 401–414.

Bittman, M., Pixley, J. F. (1997). The double life of the family. St Leonards: Allen & Unwin. Brandth, B., Kvande, E. (1998). Masculinity and child care: The reconstruction of fathering. The Sociological Review, 46(2), 293–313.

Coltrane, S. (1995). The future of fatherhood: Social, demographic, and economic influences on men’s family involvements. W: W. Marsiglio (red.), Fatherhood, contemporary theory, research and social policy (s. 255–274). Thousand Oaks: Sage.

Coltrane, S. (1996). Family man. Nowy Jork: Oxford University Press. Coltrane, S. (2000). Research on household labour: Modelling and measuring the social embeddedness of routine family work. Journal of Marriage and Family, 62(4), 1208–1233

Craig, L. (2006). Does father care mean fathers share? A comparison of how mothers and fathers in intact families spend time with children. Gender and Society, 20(2), 259–281.

Daly, K. J. (1995). Reshaping fatherhood: Finding the models. W: W. Marsiglio (red.), Fatherhood: Contemporary theory, research and social policy (Vol. 7, s. ­21–40). Thousand Oaks: Sage. Dienhart, A. (1998). Reshaping fatherhood: The social con-struction of shared parenting. Thousand Oaks: Sage.

Doucet, A. (2004). „It’s almost like I have a job, but I don’t get paid”: Fathers at home reconfiguring work, care, and masculinity. Fathering: A Journal of Theory, Research, & Practice about Men as Fathers, 2(3), 277–303.

Doucet, A. (2009). Dad and baby in the first year: Gendered responsibilities and embodiment. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 624(1), 78–98.

Fletcher, R. (2003). Fathers’ role in family services: The engaging father’s project. W: R. Sullivan (red.), Focus on fathering (s. 125–141). Melbourne: ACER

Fletcher, R. (2008). Developing fatherhood research in Australia: A report on a seminar held to examine priorities for research into fatherhood. Newcastle: University of Newcastle.

Hawkins, A. J., Christiansen, S., Sargent, K. P., Hill, E. (1995). Rethinking fathers’ involvement in child care: A developmental perspective. W: W. Marsiglio (red.), Fatherhood: Contemporary theory, research and social policy (Vol. 7, s. 41–56). Thousand Oaks: Sage.

Henwood, K., Procter, J. (2003). The ‘good father’: Reading men’s accounts of paternal involvement during the transition to first-time fatherhood. British Journal of Social Psychology, 42(3), 337–355.

Holmes, E. K., Galovan, A. M., Yoshida, K., Hawkins, A. J. (2010). Meta-analysis of the effectiveness of resident fathering programs: Are family life educators interested in fathers? Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 59(3), 240–252.

Kruger, R. A. (1994). Focus groups: A practical guide for applied research (2 wyd.). Thousand Oaks: Sage.

Lamb, M. E. (2000). The history of research on father involvement: An overview. Marriage & Family Review, 29(2/3), 23.

Lasch, C. (1979) The culture of narcissism. Nowy Jork: Norton and Company.

Lupton, D., Barclay, L. (1997). Constructing fatherhood: Discourses and experiences. Londyn: Sage.

McMahon, A. (1999). Taking care of men: Sexual politics in the public mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Raikes, H. H., Summers, J. A., Roggman, L. A. (2005). Father involvement in early head start programs. Fathering: A Journal of Theory, Research, & Practice about Men as Fathers, 3(1), 29–58.

Roggman, L. A., Fitzgerald, H. E., Bradley, R. H., Raikes, H. (2002). Methodological, measurement, and design issues in studying fathers: An interdisciplinary perspective. W: C. S. Tamis-Lemonda, N. Cabrera (red.), Handbook of father involvement: Multidisciplinary perspectives (s. 1–30). Mahwah: Erlbaum.

Sullivan, R. (2000). Fathering and children – The contemporary context. Paper at Family futures: Issues in research and policy, proceedings of the 7th Australian Institute of Family Studies Conference. Pobrane z: www.aifs.org.au/institute/ afrc7/sullivan1.html.

Wall, G., Arnold, S. (2007). How involved is involved fathering? An exploration of the contemporary culture of fatherhood. Gender and Society, 21(4), 508–527.

Wical, K., Doherty W. (2005). How reliable are fathers’ reports of involvement with their children? A methodological report. Fathering, 3(1), 81–93.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.