Ojcowie małych dzieci – doświadczenia, obserwacje i wnioski z pracy w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dzieci Niczyje

Aneta Grużewska

Abstrakt


W niniejszym badaniu opisano odczucia 27 ojców uczestniczących w pięciu grupach fokusowych, które przeprowadzono pod koniec 2009 roku na zlecenie Tweddle Child and Family Health Service w Melbourne. W tym badaniu ojcowie opisują swoje spotkania z profesjonalistami, którzy często postrzegali ich jako drugoplanowych lub niepełnoetatowych opiekunów. Ojcowska niekompetencja jest silnie zakorzeniona w kulturze, podobnie jak przedstawianie ojców jedynie jako pomocników. Ojcowie objęci badaniem sprzeciwiali się jednak założeniu, że są drugoplanowymi zawodnikami, czy jak to ujął jeden z badanych „piątym kołem u wozu”. Celem badania było zidentyfikowanie barier i szans w odniesieniu do zaangażowania ojców w stacjonarne programy wsparcia rodziców. Wyniki wskazują, że badani ojcowie określali siebie jako część rodzicielskiej drużyny i brak uznania ich roli wpływał na poziom ich zaangażowania w korzystanie z oferowanego wsparcia.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ainsworth, M. D. S. (1979). Infant Development and Mother-infant Interaction among Ganda and American Families. W: P. H. Leiderman, R. Tulkin, A. Rosenfield (red.), Culture and Enfancy. Nowy Jork: Academic Press.

Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss, vol. 3: Loss, Sadness and Depression. Nowy Jork: Basic Books.

Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (1994). Podejście systemowe. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia: szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fundacja Dzieci Niczyje, Millward Brown (2014). Badanie w ramach projektu „To be a dad”. Pobrane z: http://dobryrodzic.fdn.pl/polscy-ojcowie-chca-byc- -partnerami-w-wychowaniu-dzieci-najnowsze-badania-fundacji-dzieci-niczyje-i-0.

Holmes, J. (2007). John Bowlby. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Izdebska, A., Lewandowska, K. (2009). Jak budować lokalny system profilaktyki krzywdzenia małych dzieci? Doświadczenia Fundacji Dzieci Niczyje w realizacji programu Dobry Rodzic – Dobry Start. Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka. 2(27), 12–47.

Plopa, M. (2011). Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Rocznik Demograficzny (2013). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego (2013). Warszawa: Urząd Statystyczny w Warszawie.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.