Przeciwdziałanie komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu młodzieży w Wielkiej Brytanii

Dorota Gajewska

Abstrakt


Artykuł przedstawia program prewencji komercyjnego wykorzystywania seksualnego opracowany na podstawie doświadczeń Barnado’s — jednej z wiodących brytyjskich organizacji zajmujących się ochroną dzieci. W atmosferze bezpieczeństwa i dyskrecji uczestnicy zajęć analizują sytuacje komercyjnego wykorzystywania, w jakich znaleźli się ich rówieśnicy, zdobywając wiedzę i umiejętności związane rozpoznawaniem czynników ryzyka, specyfiki bezpiecznych relacji i relacji opartych na przemocy. Uczą się podejmować decyzje, które zminimalizują ryzyko doświadczenia wykorzystywania.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.