Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych

Lucyna Kicińska

Abstrakt


Pomoc online to stosunkowo nowa forma pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych. W artykule omówiono przyczyny jej popularności wśród dzieci i młodzieży oraz ograniczenia płynące z braku bezpośredniego kontaktu w relacji pomocowej. Przedstawiono również wyniki badania „Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych”, które zostało przeprowadzone w 2015 roku w ramach projektu finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund). Koordynatorem projektu była Fundacja Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), partnerami – organizacje z Czech, Słowacji i Węgier, które prowadzą w swoich krajach telefony pomocowe pod europejskim numerem 116 111 i jednocześnie dają dzieciom możliwość kontaktu przez internet. Celem badania było przybliżenie perspektywy dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i szukały wsparcia online. W artykule przedstawiono również wnioski i rekomendacje płynące z przeprowadzonego badania.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.