Klaps za karę. Wyniki badania postaw i stosowania kar fizycznych w Polsce

Joanna Włodarczyk

Abstrakt


Kary fizyczne są najczęstszą formą przemocy fizycznej wobec dzieci. Głównym celem badania było poznanie postaw i doświadczenia dorosłych Polaków dotyczących stosowania kar fizycznych oraz ich wiedzy na temat prawnego zakazu stosowania tych kar w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie N = 1005 dorosłych Polaków, w tym n = 661 rodziców. Według Polaków rodzice coraz rzadziej stosują kary fizyczne wobec dzieci, szczególnie w porównaniu z innymi formami  krzywdzenia. Spada także przyzwolenie na ich stosowanie przez rodziców. Nadal jednak niemal połowa dorosłych Polaków (48%) uznaje, że rodzic ma prawo uderzyć dziecko za karę. Większość Polaków (61%) wie, że stosowanie kar fizycznych wobec dzieci jest w Polsce zakazane. Więcej niż co czwarty polski rodzic (26%) przyznał, że zdarzyło mu się stosować kary cielesne. Jako powody rodzice podają z jednej strony zmęczenie, utratę cierpliwości i bezradność, a z drugiej – temperament i dobro dziecka.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Afifi, T. O., Ford, D., Gershoff, E. T., Merrick, M., Grogan-Kaylore, A., Ports, K. A., MacMillan, H. L., Holden, G. W., Taylor, C. A., Lee, S. J., Peters Bennett, R. (2017). Spanking and adult mental health impairment: The case for the designation of spanking as an adverse childhood experience. Child Abuse & Neglect, 71, 24–31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.01.014.

CBOS (2017). Oceny działalności instytucji publicznych. Komunikat z badań Nr 124/2017. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_124_17.PDF.

Clément, M. E., Chamberland, C. (2014). Trends in corporal punishment and attitudes in favor of this practice: Toward a change in societal norms. Canadian Journal of Community Mental Health, 33, 13–17. DOI: http://dx.doi.org/10.7870/cjcmh-2014-013.

Gershoff, E. T., Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and Child Outcomes: Old Controversies and New Meta-Analyses. Journal of Family Psychology, 30, 453–469. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/fam0000191.

Gershoff, E. T., Lee, S. J., Durrant, J. E. (2017). Promising intervention strategies to reduce parents’ use of physical punishment. Child Abuse & Neglect, 71, 9–23. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.01.017.

Gumkowska, M. (2017). Im bardziej nas znają, tym bardziej nam ufają. Pobrane z: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2113569.html.

Jaros, P. J., Michalak, M. (2016). Prawa Dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Jarosz, E. (2017). Przemoc w wychowaniu – czas z tym skończyć! Raport Rzecznika Praw Dziecka. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Pobrane z: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/przemoc_w_wychowaniu_raport_2017_0.pdf.

MacMillan, H. L., Mikton, C. R. (2017). Moving beyond the spanking debate. Child Abuse & Neglect, 71, 1–104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.02.012.

Makaruk, K. (2013). Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(4), 40–53.

Siejak, A. (2016). „Kocham, nie biję?” – Przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.

Taylor, C. A., Hamvas, L., Rice, J., Newman, D. L., DeJong, W. (2011). Perceived social norms, expectations, and attitudes toward corporal punishment among an urban community sample of parents. Journal of Urban Health, 88, 254–269. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11524-011-9548-7.

Włodarczyk, J. (2017). Przemoc wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(1), 192–213.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.