Zachowania trudne dzieci autystycznych – sposoby przezwyciężania

Katarzyna Nadachewicz

Abstrakt


W artykule przybliżono pojęcie agresji w kontekście historycznym oraz pochylono się nad pojęciem zachowania trudne, które jest częściej stosowane przy opisywaniu zachowań dzieci autystycznych. Wyodrębniono pięć typów zachowań trudnych.
Następnie przedstawiono dwie hipotezy wyjaśniające ich powstawanie i podtrzymywanie. Opierając się na powyższym podziale, scharakteryzowano zachowania trudne i przedstawiono strategie ich przezwyciężania, kiedy dziecko zachowuje się niebezpiecznie lub agresywnie, na przykładzie systemów żetonowych i ośmiostopniowego programu wyznaczania granic, będącego częścią metody Floortime.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.