Zaburzenia psychiczne u dorosłych krzywdzonych w dzieciństwie – badanie z zastosowaniem wywiadu strukturalizowanego SCID-I

Małgorzata Dragan

Abstrakt


Celem badania było przeprowadzenie ustrukturalizowanych klinicznych wywiadów diagnostycznych (Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR, SCID-I) z osobami, które aktualnie nie leczą się psychiatrycznie, i uwzględnienie w ramach tych wywiadów pytań o doświadczenia krzywdzenia w dzieciństwie. Postawiono pytanie o to, czy osoby relacjonujące doświadczenia krzywdzenia w dzieciństwie w porównaniu z osobami bez takich doświadczeń otrzymają częściej diagnozę zaburzenia psychicznego według SCID-I. Zbadano łącznie 98 osób, spośród których 58 relacjonowało doświadczenia krzywdzenia w dzieciństwie. Wykazano istotne statystycznie różnice w zakresie występowania zaburzeń psychicznych – aktualnych i w ciągu życia. W grupie osób relacjonujących krzywdzenie w dzieciństwie 36,2% otrzymało diagnozę bieżącego zaburzenia według SCID-I, natomiast w grupie bez tego typu doświadczeń nie otrzymał jej nikt. Diagnozę w ciągu życia otrzymało 55,2% badanych z grupy osób krzywdzonych w dzieciństwie w porównaniu z 12,5% w grupie osób bez tego typu doświadczeń. Stwierdzono także częstsze relacjonowanie stresu bieżącego i współwystępowanie zaburzeń. Ogólnie przeprowadzone badanie potwierdziło, że osoby relacjonujące doświadczenia krzywdzenia w dzieciństwie w porównaniu z osobami bez takich doświadczeń wykazują więcej objawów psychopatologii i spełniają znacznie częściej kryteria zaburzeń psychicznych z osi I DSM-IV-TR według SCID-I.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chapman, D. P., Whitfield, C. L., Felitti, V. J., Dube, S. R., Edwards, V. J., Anda, R. F. (2004). Adverse childhood experiences and the risk of depressive disorders in adulthood. Journal of Affective Disorders, 82(2), 217–225.

Chen, L. P., Murad, H. M., Paras, M. L., Colbenson, K. M., Sattler, A. L., Goranson, E. N., Elamin, M. B., Seime, R. J., Shinozaki, G., Prokop, L. J., Zirakzadeh, A. (2010). Sexual abuse and lifetime diagnosis of psychiatric disorders: Systematic review and meta-analysis. Mayo Clinic Proceedings, 85, 618–629.

Cohen, P., Brown, J., Smailes, E. (2001). Child abuse and neglect and the development of mental disorders in the general population. Developmental Psychopathology, 13(4), 981–999.

Dragan, M. (2011). Terapia metapoznawcza. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Szkoły i metody (s. 211–225). Warszawa: Eneteia.

Dragan, M. (2016). Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety. Rola niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa i samoregulacji emocji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dragan, M., Hardt, J. (2016). Childhood adversities and risk for problematic alcohol use. Addictive Behaviors, 59, 65–71.

Dooley, D. (2003). Unemployment, underemployment, and mental health: conceptualizing employment status as a continuum. American Journal of Community Psychology, 32, 9–20.

Edwards, V. J., Holden, G. W., Felitti, V. J., Anda, R. F. (2003). Relationship between multiple forms of childhood maltreatment and adult mental health in community respondents: Results from the adverse childhood experiences study. American Journal of Psychiatry, 160(8), 1453–1460.

Ehring, T., Watkins, E. R. (2008). Repetitive negative thinking as a transdiagnostic process. International Journal of Cognitive Therapy, 1, 192–205.

First, M. B., Spitzer, R. L., Gibbon, M., Williams, J. B. W. (2002). Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis I Disorders, Research Version, Patient Edition (SCID-I/P). Nowy Jork, NY: Biometrics Research, New York State Psychiatric Institute.

Gąsior, K. (2014). Zróżnicowanie doświadczeń z dzieciństwa Dorosłych Dzieci Alkoholików. Alkoholizm i Narkomania, 27, 289–304.

Green, J. G., McLaughlin, K. A., Berglund, P. A., Gruber, M. J., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M., Kessler, R. C. (2010). Childhood adversities and adult psychiatric disorders in the National Comorbidity Survey Replication I: Associations with first onset of DSM-IV disorders. Archives in General Psychiatry, 67(2), 113–123.

Gunnar, M. R., Vazquez, D. (2015). Stress neurobiology and developmental psychopathology. W: D. Cicchetti, D. J. Cohen (red.), Developmental Neuroscience (s. 533–577). Nowy Jork, NY: Wiley and Sons.

GUS. (2016). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Hardt, J., Schier, K., Dragan, M. (2011). Retrospektywna ocena dziecięcych doświadczeń osób dorosłych. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. W: M. Święcicka (red.), Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (s. 202–239). Warszawa: Paradygmat.

Izdebska, A. (2010). Wpływ nieobecności ojca na rozwój psychoseksualny kobiet. W: M. Kujawska, L. Hubner (red.), Postawy rodzicielskie współczesnych ojców (s. 109–118). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Jarosz, E. (2009). Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Karasowska, A. (2004). Krzywdzenie dzieci w rodzinie alkoholowej. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 3(3), 6–17.

Kendler, K. S., Neale, M. C., Kessler, R. C., Heath, A. C., Eaves, L. J. (1992). Childhood parental loss and adult psychopathology in women: A twin study perspective. Archives of General Psychiatry, 49, 109–116.

Kiejna, A., Piotrowski, P., Adamowski, T., Moskalewicz, J., Wciórka, J., Stokwiszewski, J., Kessler, R. C. (2015). The prevalence of common mental disorders in the population of adult Poles by sex and age structure – an EZOP Poland study. Psychiatria Polska, 49(1), 15–27.

Makaruk, K., Włodarczyk, J., Sethi, D., Michalski, P., Szredzińska, R., Karwowska, P. (2018). Survey on adverse childhood experiences and associated health-harming behaviours among Polish students. Kopenhaga: World Health Organisation.

Norman, R. E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., Vos, T. (2012). The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: A systematic review and meta-analysis. PLoS Med, 9(11), e1001349.

Popiel, A., Pragłowska, E., Zawadzki, B. (2014). Ustrukturalizowany wywiad kliniczny do badania zaburzeń z osi I DSM-IV-TR. Warszawa: Pracownia Testów PTP.

Riboni, F. V., Belzung, C. (2017). Stress and psychiatric disorders: from categorical to dimensional approaches. Current Opinions in Behavioral Sciences, 14, 72–77.

Reuben, A., Moffitt, T. E., Caspi, A., Belsky, D. W., Harrington, H., Schroeder, F., Hogan, S., Ramrakha, S., Poulton, R., Danese, A. (2016). Lest we forget: comparing retrospective and prospective assessments of adverse childhood experiences in the prediction of adult health. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(10), 1103–1112.

Schier, K. (2015). Dorosłe dzieci – psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Steel, Z., Marnane, C., Iranpour, Ch., Chey, T., Jackson, J. W., Patel, V., Silove, D. (2014). The global prevalence of common mental disorders: a systematic review and meta-analysis 1980–2013. International Journal of Epidemiology, 43(2), 476–493.

Wieczorek, Ł., Wciórka, J., Stokwiszewski, J., Wojtyniak, B., Kiejna, A., Adamowski, T., Moskalewicz, J. (2015). Dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi i behawioralnymi związanymi z używaniem alkoholu. Komunikat z ogólnopolskich badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”. Alcohol and Drug Addiction, 28, 193–197.

Włodarczyk, J. (2017). Przemoc wobec dzieci. W: Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.