Autor - szczegóły

Sikorska-Koza, Agnieszka, Laureatka X edycji konkursu prac magisterskich, dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci, zorganizowanego w 2009 r. przez Fundację Dzieci Niczyje. Artykuł opracowany na podstawie pracy magisterskiej, która zajęła I miejsce w tym konkursie., Polska

  • Vol 8, No 1 (2009): Cyberprzemoc (26) - Articles
    Ocena psychologicznych aspektów wiarygodności zeznań małoletnich świadków w praktyce biegłych sądowych psychologów na podstawie analizy spraw karnych dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci
    Abstrakt  PDF