Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

C

Carnes, Connie, National Children's Advocacy Center
Carpentier, Melissa, Oklahoma State University
Carr, John, The National Children’s Home (NCF)
Celej, Julia, Studentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
Chaffin, Mark, Wydział Pediatrii University of Oklahoma Heath Sciences Center w Oklahoma City
Chaffin, Mark, University of Oklahoma Health Sciences Center (Zjednoczone Królestwo)
Chaffin, Mark, University of Oklahoma Health Sciences Center (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
Chaffin, Mark, University of Oklahoma Medical Center
Chirumbolo, Antonio, Sapienza University of Rome
Chodecka, Aleksandra, Instytut Psychologii UAM
Chojnacka, Barbara, Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Chołuj, Karolina, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Chołuj, Karolina, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Chołuj, Karolina, Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Chou, Shihning, Ośrodek Psychologii Sadowej i Rodzinnej, Uniwersytet w Birmingham
Ciechanowski, Jacek, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Cieślak, Ilona, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Cohen, Larry, Prevention Institute
Cohn Donelly, Anne, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
Cole, Robert E, Uniwersytet Rochester w Rochester
Corwin, David L., University of Utah
Cosson, Barbara, The Swinburne Institute, Swinburne University of Technology, Melbourne
Criag, Lema A, Forensic Psychology Practice Ltd., Willows Clinic, Birmingham, Wielka Brytania oraz Centre for Forensic and Family Psychology, Uniwersytet Birmingham, Wielka Brytania
Croft, Janet B., National Center for Chronic Desease Prevention and Health Promotion Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta
Cross, Theodore P., RTI International
Cur, Urszula, psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Czajka, Krzysztof, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii, Akademii Medycznej w Lublinie
czasopisma, Redakcja, Fundacja Dzieci Niczyje
czasopisma, Redakcja
Czerederecka, Alicja, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
Czub, Magdalena, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Czub, Magdalena, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
Czub, Magdalena, Zespół Wczesnej Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Czyż, Elżbieta, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Czyżewska, Monika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Czyżewska, Monika, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”