Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

J

Jabłońska, Karolina, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Jackowska, Aleksandra, Studentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
Jaddoe, Vincent W. V., Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holandia
Jagsch, Reinhold, Wydział Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego
Janicki, Wojciech, Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
Janus, Tomasz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Jaros, Paweł J., Rzecznik Praw Dziecka II kadencji. Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jarosz, Ewa, Uniwersytet Śląski
Jarosz, Ewa, Uniwersytet Śląski
Jarosz, Ewa, Uniwersytet Slaski w Katowicach (Polska)
Jaroszewska, Monika, Laboratorium Psychoedukacji, Specjalistyczna Poradnia OPTA
Jarzębińska, Aneta, Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Jarzyna, Agata, Komitet Ochrony Praw Dziecka
Jasielska, Aleksandra, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sadowych im. prof. dra Jana Sehna, Kraków
Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa, Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Jaśkiewicz–Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
Jazłowska, Anna, Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Johnson, Rebecca, Ośrodek Psychologii Sadowej i Rodzinnej, Uniwersytet w Birmingham
Johnson, Toni Cavanagh, Practice Psychology, South Pasadena, California
Jones, Lisa M., Centrum Badań nad Przestępstwami Przeciwko Dzieciom, Uniwersytet New Hampshire
Jones, Lisa M., Uniwersytet w New Hampshire, USA
Jośko-Ochojska, Jadwiga, Śląski Uniwersytet Medyczny
Józefowicz, Anna, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Junik, Wioletta, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy