Autor - szczegóły

Kilińska-Pękacz, Agnieszka, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Vol 13, No 2 (2014) - Articles
    Karnoprawna ochrona dziecka przed rozpowszechnianiem jego nagiego wizerunku lub wizerunku podczas czynności seksualnych na podstawie art. 191a kk
    Abstrakt  PDF