Autor - szczegóły

Flåm, Anna Margarete, Szpital Uniwersytecki Norwegii Północnej Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży