Autor - szczegóły

Wach, Ewa, Instytut Ekspertyz Sadowych im. prof. dra Jana Sehna, Kraków, Polska