Autor - szczegóły

Libor, Grzegorz, Zakład Socjologii Polityki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska