Autor - szczegóły

Słyk, Jerzy, Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Polska