Autor - szczegóły

Szymańczak, Jolanta, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Polska