Autor - szczegóły

Dachowska, Katarzyna, Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska