Autor - szczegóły

Osiak, Katarzyna, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

  • Vol 15, No 4 (2016) - Articles
    Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego, które przysługują mu podczas przesłuchania w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego
    Abstrakt  PDF