Autor - szczegóły

Ferenc, Magdalena, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Polska