Autor - szczegóły

Ziarko, Michał, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska