Autor - szczegóły

Zielona–Jenek, Monika, Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska