Autor - szczegóły

Kudanowska, Olga, Fundacja Dzieci Niczyje, Polska