Autor - szczegóły

Maksymiuk, Renata, Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska