Autor - szczegóły

Buliński, Tarzycjusz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska