Problematyka przemocy domowej wobec dzieci i doros??ych w programie edukacyjnym dla student??w Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Tomasz Krasuski

Abstrakt


Artyku?? informacyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielewska, K. (2014). Obowi?zek zg??aszania przypadk??w przemocy wobec dzieci w praktyce lekarskiej. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(4), 40??63.

Kolankiewicz, M. (2012). Zaniedbywanie dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(39), 81??94.

?azarewicz, M., W??odarczyk, D., Adamus, M., Rozenek, H., Owczarek, K. (2015). 50-lecie Zak??adu Psychologii Medycznej WUM pierwszego zak??adu nauczaj?cego psychologii na uczelni medycznej w Polsce. Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie, 12, 20??27.

Norman, R. E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., Vos, T. (2012). The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis. PLOS medicine, 9(11), 1??31.

Owczarek, K. (2012). Wst?p do seksuologii. Zaj?cia fakultatywne na WUM. Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie, 12, 30??32.

Roberts, G. L. Lawrence, J. L, O??Toole, B. I., Raphael, B. (1997). Domestic violence in the emergency department: 2: Detection by doctors and nurses. General Hospital Psychiatry, 19(1), 12??15.

Taket, A., Nurse, J., Smith, K., Watson, J., Shakespeare, J., Lavis, V., Cosgrove, K., Mulley, K., Feder, G. (2003). Routinely asking women about domestic violence in health settings. British Medical Journal, 20(327), 673??676.

W??jcik, S. (2013). Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja po??rednia. Wyniki Og??lnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 40??62.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.