Aktualności

CALL FOR PAPERS 2019

 

Redakcja kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” zaprasza do zgłaszania tekstów dotyczących następującej tematyki:

 

1. Zaniedbanie

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 15.12.2018 r.


2. Profilaktyka krzywdzenia dzieci i młodzieży

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 31.01.2019 r.


3. Arteterapia w pomocy dzieciom i młodzieży z doświadczeniem krzywdzenia

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 31.07.2019 r.

 
Opublikowane: 2018-09-21 Więcej...
 

CALL FOR PAPERS 2018

 

Redakcja kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”

zaprasza do zgłaszania tekstów dotyczących następującej tematyki:

 

1. Przemoc rówieśnicza: dzieci ofiary - dzieci sprawcy przemocy

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 15.04.2018 r.

 

2. Długoterminowe konsekwencje krzywdzenia w dzieciństwie

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 15.05.2018 r.

 

3. Zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 15.07.2018 r.

 

4. Pomoc dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem krzywdzenia

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 15.09.2018 r.

 
Opublikowane: 2017-11-28 Więcej...
 

CALL FOR PAPERS

 
Redakcja kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” zaprasza do zgłaszania tekstów dotyczących dwóch obszarów tematycznych:
• przemoc fizyczna wobec dzieci, w tym szczególnie stosowanie kar fizycznych;
• kontakt dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi oraz konsekwencje tego kontaktu.
Artykuły teoretyczne i empiryczne (15-20 stron) powinny zawierać wstęp, przedstawiający przegląd dotychczasowych ustaleń empirycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.
Wymogi wydawnicze, szczegółowe informacje dla autorów oraz opis procedury recenzowania znajdują się na stronie internetowej czasopisma: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl.
Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 30.09.2017.
Nadesłane artykuły po przyjęciu przez redakcję i pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w drugiej połowie 2017 roku.
 
Opublikowane: 2017-06-27 Więcej...