Doświadczenie przemocy w dzieciństwie a rozwój chorób somatycznych. Studium przypadku pacjentki chorej na łuszczycę i astmę aspirynową

Agnieszka Laskowska

Abstrakt


Krzywdzenie dziecka może przybierać różnorodne formy oraz prowadzić do konsekwencji bliskich i odroczonych. W krótkim czasie powoduje u dziecka stres, a także wzmaga objawy lękowe i depresyjne. Odroczoną w czasie konsekwencją mogą być zaburzenia więzi, osobowości, a także rozwój chorób somatycznych. Niektóre choroby somatyczne są szczególnie związane z przeżywanym stresem, a inne powodują powstanie pewnego rodzaju porozumienia między dzieckiem a krzywdzącymi rodzicami. Uważa się, że w rodzinach, w których akceptacja dziecka wtedy, gdy jest zdrowe, jest utrudniona, mogą pełnić one funkcję przybliżającą, np. wywołując troskę o dziecko spowodowaną jego chorobą.

W pracy przedstawiono studium przypadku chorującej na łuszczycę i astmę aspirynową pacjentki, która od wczesnego dzieciństwa doświadczała odrzucenia ze strony matki oraz różnych form przemocy psychicznej i fizycznej ze strony ojca. W konsekwencji zaobserwowano u niej zaburzenia więzi, emocjonalne i osobowości. Stwierdzono także związek objawów chorób somatycznych z relacjami w rodzinie pacjentki i jej doświadczeniami emocjonalnymi.

Opisano hipotezy diagnostyczne, przebieg badania i psychoterapii psychodynamicznej. Ponadto w podsumowaniu zaprezentowano wnioski z procesu diagnostycznego i psychoterapeutycznego. Zauważono związek między objawami chorób somatycznych a doświadczeniami pacjentki z domu rodzinnego.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.