Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki międzynarodowego badania „The Problem of Child Abuse”

Szymon Wójcik

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki międzynarodowego badania dotyczącego postaw wobec kar fizycznych i ich stosowania. Przeprowadzono je metodą sondażową w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polsce, Litwie, Łotwie, Ukrainie, Mołdawii i Bułgarii w reprezentatywnych, losowych próbach dorosłych w maju i czerwcu 2013 r. Jednocześnie, było to powtórzenie pomiaru z 2010 r. przy zastosowaniu tych samych narzędzi badawczych. W rezultacie, w artykule przedstawiono wyniki w porównaniu międzynarodowym, jak również z uwzględnieniem zmian w czasie. Wyniki są pogrupowane tematycznie i dotyczą przede wszystkim postaw społecznych wobec kar fizycznych i prawnego zakazu ich stosowania oraz faktycznego stosowania przez respondentów tego typu środków wychowawczych (pytania zadawane jedynie rodzicom).

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bussmann, K.D., Schroth, A. (2009). The Effect of Banning Corporal Punishment in Europe: A Five-Nation Comparison. Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universität.

Durrant, J.E. (2003). Ocena skuteczności zakazu stosowania kar cielesnych w Szwecji, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2 (2), 88–103.

Fluderska, G., Sajkowska, M. (2003). Kary fizyczne w dzieciństwie – retrospekcje dorosłych Polaków. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2 (2), 72–87.

FDN (2009). The Problem of Child Abuse: Attitudes and Experiences in Seven Countries of Central and Eastern Europe. Comparative report 2005-2009, Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrano z: http://www.canee.net/files/comparative%20report%202009.pdf.

FDN (2010). Comparative Report of the Problem Of Child Abuse, Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrano z: http://www.canee.net/files/comparative_report_2010_eng.pdf.

GIEACPC (2013). Progress towards prohibiting all corporal punishment in Europe and Central Asia, Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. Pobrano z: http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/charts/Chart-Europe-CentralAsia.pdf.

Halemba, K., Izdebska, A. (2009). Kary fizyczne w wychowaniu dzieci – uwarunkowania i konsekwencje. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8 (3), 6–31.

Lewandowska, K., Rożen, M. (2011). Przemoc wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10 (3), 127–145.

NNC (2013). Attitudes of Parents and Young People toward Three Children’s Rights. National Network for Children Bulgaria.

Pinheiro, P.S. (2006). World Report on Violence against Children, Geneva: United Nations.

Rada Europy (2005). Eliminating Corporal Punishment: a Human Rights Imperative for Europe’s Children, Council of Europe.

Sajkowska, M. (2009a). Bicie Dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Raport z badań, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Sajkowska, M. (2009b). Myślałam, że mi serce pęknie – refleksje rodziców stosujących kary fizyczne wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8 (3), 103–108.

UNICEF (2012). Ubóstwo Dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych. Innocenti Research Center - Report Card nr 10.

Wójcik, S. (2012). Przemoc fizyczna wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2 (39) 2012, 7–28.

Wójcik, S. (2013). Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12 (3) 2013, 40–62.

Zygmunt-Hernandez, K. (2009). Międzynarodowe regulacje dotyczące stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8 (3), 40–60.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.