Zagrożenia wykorzystaniem seksualnym dzieci w Internecie - wyniki badań empirycznych

Monika Sajkowska

Abstrakt


Celem tego artykułu jest prezentacja najważniejszych działań na forum międzynarodowym i krajowym, podjętych na rzecz poprawy sytuacji ofiar przestępstw oraz regulacji, wyznaczających standardy postępowania instytucji państwowych wobec pokrzywdzonych przestępstwem. Szczególna uwaga poświęcona zostanie regulacjom dotyczącym najsłabszych i szczególnie wymagających wsparcia pokrzywdzonych, jakimi są dzieci. Ponieważ sytuacja ofiary przestępstwa nie jest warunkowana jedynie treścią prawa karnego, informacje dotyczyły będą wyznaczników szerokiej polityki społecznej, której podmiotami są służby publiczne, organizacje pozarządowe i inne instytucje.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.