Praca z nieletnimi klientami w praktyce Fundacji La Strada

Irena Dawid-Olczyk

Abstrakt


La Strada jest organizacją, której podstawowym założeniem jest pomaganie kobietom przez kobiety. Nie znaczy to jednak, że odmawia pomocy dzieciom, chłopcom i mężczyznom, i że nie współpracują/pracują w niej mężczyźni. Naszą grupą docelową, zgodnie ze statutem Fundacji, są ofiary handlu ludźmi i przymusowej
prostytucji. W praktyce obejmuje to też kobiety, które dobrowolnie podjęły decyzję o zaangażowaniu w komercyjną działalność seksualną, a w danej chwili mają obiektywne trudności z rezygnacją
z tej działalności.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.