Przemoc, kary cielesne i krzywdzenie dzieci

Anna Piekarska

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki ważniejszych prac badawczych i debat konceptualnych, dotyczących opisu, analizy i wyjaśniania zjawiska przemocy wobec dzieci, krzywdzenia dzieci, a w szczególności problemu stosowania kar cielesnych. Ważnym celem tej pracy jest również zasygnalizowanie takich obszarów w badaniach nad przemocą i karami fizycznymi, które nadal wymagają pogłębionych analiz, zastosowania nowych podejść teoretycznych i metodologicznych oraz podjęcia bardziej systematycznych, zakrojonych na szeroką skalę, międzykulturowych studiów zagadnienia.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.