Przetwarzanie informacji społecznych przez rodziców wysokiego ryzyka i rodziców stosujących przemoc fizyczną wobec dzieci

Joel S. Milner

Abstrakt


W pierwszej części artykułu przedstawiono szeroki kontekst historyczny i teoretyczny, umożliwiający zrozumienie badań nad poznawczo-behawioralnymi wyjaśnieniami zjawiska stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci (child physical abuse – CPA1), takich jak poświęcone temu zagadnieniu badanie, które przeprowadzili Dadds, Mullins, McAllister i Atkinson (2002). Kolejnym celem autora było dokonanie krytycznej oceny jednego z kierunków badań poznawczo-behawioralnych, koncentrującego się na elementach procesu przetwarzania informacji społecznych (to jest na dokonywanych przez rodziców atrybucjach oraz na przeżywanym przez nich afekcie). Badanie Daddsa i współpracowników stanowi kontynuację tego kierunku badawczego. Wreszcie omówiono niektóre implikacje badań nad przetwarzaniem informacji społecznych dla profilaktyki i terapii przemocy fizycznej wobec dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.