Złe traktowanie dziecka w procesie wychowania a agresja wczesnodziecięca

Roy C. Herrenkohl, M. Jean Russo

Abstrakt


Agresja wczesnodziecięca stanowi ważny problem dla dzieci, ich rodzin oraz dla społeczeństwa, ponieważ agresywne dzieci często wyrastają na agresywną młodzież. W artykule przeanalizowano związki pomiędzy złym traktowaniem dziecka a agresją wczesnodziecięcą. Dane pochodzą z badania podłużnego bitych i nie bitych dzieci ocenianych w wieku przedszkolnym oraz ponownie w wieku szkolnym. Zmienną zależną stanowi ocena agresji dziecka w wieku szkolnym dokonywana przez nauczyciela. Dane na temat zmiennych niezależnych pochodzą z obserwacji interakcji matka-dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz z informacji uzyskanych od matki, dotyczących stosowania kar fizycznych. Prezentowane tu analizy dowodzą, że szorstkość interakcji matka-dziecko w wieku przedszkolnym, ale nie szkolnym, oraz surowość karania fizycznego w wieku szkolnym, ale nie przedszkolnym, wiążą się z agresją dziecka w wieku szkolnym. Wyniki wskazują, że w zależności od stadium rozwojowego różne elementy surowego wychowania dziecka okazują się znaczące. Proponowane są strategie interwencyjne, mające na celu zapobieganie rozwojowi agresji wczesnodziecięcej.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.