Być tatą. Wyniki badania polskich ojców

Joanna Włodarczyk

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badania ojców w Polsce. Główne obszary badania to: rola ojca, podział obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem, czas spędzany z dzieckiem, korzystanie z urlopu ojcowskiego, sposoby przygotowania się do ojcostwa, doświadczane trudności oraz stosowane metody wychowawcze. Artykuł prezentuje tezę o odejściu od tradycyjnego modelu ojcostwa w stronę upodabniania się roli ojca do roli matki.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Canfield, K. (2014). Niezaprzeczalna wartość odpowiedzialnego ojcostwa. W: D. Korbnas-Biela (red.), Ojcostwo dzisiaj (s. 205–212). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.

CBOS (2013a). O mamie i tacie – kilka wspomnień z dzieciństwa. Komunikat z badań BS/69/2013. Pobrane z: http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4827.

CBOS (2013b). O roli kobiet w rodzinie. Komunikat z badań BS/30/2013. Pobrane z: http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4788.

Chełstowska, A., Zarzyńska, A. (2014). Urlopy dla ojców w kontekście różnych modeli polityki rodzinnej w Europie. Instytut Spraw Społecznych. Pobrane z: http:// rownoscplci.pl/publikacje,1,16.html.

Czerenko, W. (2014). Skutki braku ojca. W: D. Korbnas-Biela (red.), Ojcostwo dzisiaj (s. 171–182). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.

FDN i Millward Brown (2013). Pochwały i okazywanie uczuć dzieciom. Raport z badań ilościowych. Pobrane z: http://fdn.pl/sites/default/files/file/Raporty_badawcze/ Pochwa%C5%82y_i_okazywanie_uczu%C4%87_dzieciom_BADANIA.pdf.

Hofman, Z., Cupiał, D. (2014). Jakie są największe bariery i wyzwania współczesnych ojców? W: D. Korbnas-Biela (red.), Ojcostwo dzisiaj (s. 155–170). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.

Kornas-Biela, D. (red.). (2001). Oblicza ojcostwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kornas-Biela, D. (2014). Ojciec w prenatalnym okresie życia dziecka. W: D. ­Korbnas-Biela (red.), Ojcostwo dzisiaj (s. 155–170). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.

Makaruk, K. (2013). Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(4), 40–53.

Sikorska, M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Marshall, G., Tabin, M. (red.). (2004). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sosnowski, T. (2011). Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Wadowski, D. (2014). Tendencje przemian ojcostwa i roli ojca we współczesnym społeczeństwie. W: D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo dzisiaj (s. 53–74). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. https://rodzina.gov.pl/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.