Krzywdzenie emocjonalne a zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju

Dorota Iwaniec

Abstrakt


W pracach poświęconych złemu traktowaniu dzieci pojęcie emocjonalnego krzywdzenia i zaniedbywania pojawiło się bardzo późno. Dopiero na przełomie lat 70. i 80. (Gabarino, Gilliam 1980) wyróżniono tę formę krzywdzenia dzieci jako odrębny problem oraz rozpoczęto nad nim badania. Chociaż termin ,,krzywdzenie emocjonalne" od samego początku wzbudzał wielkie zainteresowanie, to jednocześnie posługiwanie się nim przysparzało trudności zarówno teoretykom, jak i praktykom - badaczom czy specjalistom do spraw polityki społecznej. W poniższym artykule autorka analizuje związek między zaburzeniami w rozwoju fizycznym dzieci a krzywdzeniem emocjonalnym. Skutki tej formy krzywdzenia są najtrudniejsze do wyeliminowania, a jak ilustrują przykłady zamieszczone w artykule - profilaktyka w tej dziedzinie jest niewystarczająca.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.