Przemoc emocjonalna wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym

Witold Skrzypczyk

Abstrakt


Dzieci w rodzinach z problemami alkoholowymi są szczególnie narażone na różne formy wykorzystywania i zaniedbywania. „Mali zakładnicy” (jak często określane są w literaturze te dzieci) stanowią w Polsce ogromną i wewnętrznie zróżnicowaną grupę wymagającą zabiegów terapeutycznych. Poniższy artykuł prezentuje wyniki eksploracyjnych badań dzieci funkcjonujących w rodzinach z problemami alkoholowymi. Przedmiotem analizy badawczej stanowiły listy pisane przez dzieci do rodziców w trakcie turnusów terapeutycznych w latach 1993–1994. Autor na podstawie tego materiału wyodrębnił typowe zdarzenia traumatyczne doświadczane przez dzieci alkoholików, oraz stany emocjonalne przez nie przezywane. Wyniki badań wskazują, iż najczęstszym rodzajem zdarzeń jest przemoc (fizyczna i emocjonalna), a także bycie świadkiem przemocy.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.