Spadek liczby przypadków wykorzstywania seksualnego dzeci

David Finkelhorn, Lisa M. Jones

Abstrakt


Urząd ds. Przestępczości Nieletnich (Office of Juvenile Justice nad Delinquency Prevention OJJDP) wspiera działania na rzecz udoskonalenia prawnego systemu zapobiegania przestępstwom wobec dzieci. Dzieci bowiem są szczególnie narażone na przestępczą wiktymizację. Są ofiarami nie tylko przestępstw, tak jak dorośli, ale również są narażone na przestępstwa charakterystyczne dla okresu dzieciństwa, tj. krzywdzenie i zaniedbywanie. Wpływ tych przestępstw na młode ofiary może być niebezpieczny, a stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej i seksualnej często prowadzi do przemocy międzyrówieśniczej. Celem serii publikacji na temat przestępczości przeciw dzieciom (Crimes Against Children Series - CACS), przygotowanej przez OJJDP, jest wspieranie działań władz krajowych podejmowanych na rzecz dzieci - ofiar przestępstw i krzywdzenia. W związku z tym zaprezentowano najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne na temat wiktymizacji dzieci, zawierające analizę zjawiska, rezultaty badania dzieci ofiar, diagnozę ich szczególnych potrzeb oraz opis programów i strategii ukierunkowanych na zaspokajanie tych potrzeb.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.