Lekarz - dziecko krzywdzone. Aspekty etyczno-prawne

Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Krzysztof Czajka

Abstrakt


Autorzy niniejszego artykułu stwierdzają, że przemoc stosowana wobec dzieci jest problemem nie tylko społecznym, powodującym u dziecka konsekwencje fizyczne, psychiczne, ale również problemem natury medycznej. W związku z umieszczeniem zespołów maltretowania dzieci w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych zaistniała konieczność zainteresowania personelu medycznego zagadnieniami przemocy wobec dzieci. Badania przytoczone przez autorów wykazały, że spośród 96 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 30% nie posiadało wiedzy oraz kompetencji w zakresie rozpoznania przypadków maltretowania dzieci. W artykule poruszono kwestie etyczne, tj. tajemnica zawodowa, obowiązek zgłaszania przestępstw, w związku z wykonywaniem zawodu lekarza.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.