Działalność policji w zakresie zapobiegania przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci

Władysław Padło

Abstrakt


Artykuł prezentuje działania podejmowane przez policję w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci. Autor przedstawił statystyki policyjne ukazujące skalę występowania różnych przypadków przemocy w rodzinie. Ponadto zostały opisane inicjatywy policji, podejmowane samodzielne lub przy współpracy z innymi instytucjami, organizacjami, np. Niebieska Karta, Forum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i wiele innych. Artykuł ukazuje zmiany, jakie następują w policji, dzięki którym wzrasta skuteczność podejmowanych działań.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.