Wpływ zakazu stosowania kar cielesnych na przemoc wobec dzieci w rodzinie w Niemczech

Kai D. Bussmann

Abstrakt


W 2000 r. rząd Niemiec wydał prawny zakaz stosowania kar fizycznych w rodzinie. Przeprowadzenie badań przed i po wprowadzeniu zakazu pozwoliło zbadać efekty wprowadzenia nowego przepisu. Przeanalizowano wyniki uzyskane w badaniu dotyczącym znajomości prawa, własnych doświadczeń oraz postrzegania kar cielesnych i stosunku do nich. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie dorastającej młodzieży (N = 2000, 1992 i 2002) i rodziców (N = 3000, 1996 i 2001) w Niemczech. Ostatnie badania wykazują znacznie mniejsze rozpowszechnienie kar cielesnych i wysoki stopień aprobaty dla prawnego zakazu ich stosowania. Przede wszystkim jednak wzrosła świadomość prawnych ograniczeń stosowania kar fizycznych przez rodziców. Z tego powodu zakaz stosowania kar fizycznych ma wpływ na zmniejszenie przemocy wobec dzieci w niemieckich rodzinach.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.