Kazirodztwo czy "tylko" konflikt rodzinny? trudności diagnostyczne

Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

Abstrakt


Autorki przedstawiają wyniki badań własnych, których celem było ustalenie czynników różnicujących objawy charakterystyczne dla kazirodztwa od objawów typowych dla „czystego” konfliktu rodzinnego. Badaniami objęto 53 dzieci z trzech grup: (1) domniemanych ofiar kazirodztwa w rodzinach rozbitych, (2) ofiar kazirodztwa, gdy wcześniej nie stwierdzono rozbicia rodziny i (3) dzieci, o które toczy się walka w rozbitej rodzinie. Grupy te porównano ze względu na zgłaszane i stwierdzane w badaniach psychologicznych zaburzenia występujące u dzieci, właściwości psychiczne opiekunów i charakter relacji rodzinnych. Wyniki badań wskazują na występowanie pewnych prawidłowości, które mogą stanowić wskazówki do oceny objawów prezentowanych przez dziecko i analizy sytuacji rodzinnej przy wypowiadaniu się o prawdopodobieństwie zaistnienia kazirodztwa.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.