Zapobieganie i postępowanie w przypadkach przemocy seksualnej w ośrodkach pobytowych dla młodzieży - wnioski z realizacji programu DAPHNE

Piotr Kalbarczyk

Abstrakt


Towarzystwo Rozwoju Rodziny, jako członek International Planned Parenthood Federation oraz organizacja zrzeszająca ekspertów zajmujących się zdrowiem i prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi, było organizacją partnerską w realizacji projektu, finansowanego przez program DAPHNE Unii Euroepsjkiej.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.