Krzywdzenie dzieci w rodzinie alkoholowej

Aleksandra Karasowska

Abstrakt


Szacuje się, że w Polsce w rodzinach alkoholowych żyje około 2 mln dzieci. W rodzinach tych działają czynniki, które w istotny sposób utrudniają ich funkcjonowanie i wpływają na sytuację żyjących w nich dzieci, takie jak alkoholizm jednego lub obojga rodziców, współuzależnienie, dysfunkcje ról rodzinnych, zaburzenia psychiczne rodziców (depresja, osobowość aspołeczna), brak umiejętności życiowych (w szczególności wychowawczych), bieda. Wiele z tych dzieci doznaje w swoich rodzinach krzywdy – różnych form przemocy i zaniedbania. Dzieci te nie mogą zmienić swojej sytuacji. Ich cierpienie nie kończy się na doświadczeniach przeżywanych w rodzinie. Niektóre z nich mają trudności w przystosowaniu się do wymagań środowiska pozarodzinnego, odnoszą niepowodzenia szkolne i w kontaktach z rówieśnikami. Skutki krzywdy doświadczonej w dzieciństwie mogą rozciągać się na ich dalsze życie. Część z tych dzieci jest predysponowana do powtórzenia losu swoich rodziców. Autorka artykułu opisuje krzywdę i jej skutki dla rozwoju, opierając się na własnych doświadczeniach z pracy terapeutycznej z rodzinami alkoholowymi oraz z prowadzonych szkoleń i konsultacji dla profesjonalistów pracujących z dziećmi alkoholików.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.