Pomoc dzieciom krzywdzonym

Kari Killén

Abstrakt


Rodziny dzieci krzywdzonych mają kontakt z wieloma instytucjami, a pracujący w nich specjaliści pełnią różne role. Autorka artykułu przedstawia założenia współpracy interdyscyplinarnej profesjonalistów pomagających dzieciom krzywdzonym oraz funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Profesjonaliści pomagający dzieciom i ich rodzinom narażeni są na duże obciążenia emocjonalne. Autorka analizuje różne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i realizacji potrzeby chronienia samych siebie, zastanawiając się, które z nich są konstruktywne, a które utrudniają pracę i czynią ją mniej efektywną. W artykule przedstawiony jest również interakcyjny model przebiegu procesu krzywdzenia dziecka w rodzinie. Dowiedziono, że jest on pomocny w zbieraniu i analizowaniu informacji oraz w formułowaniu hipotez roboczych i pogłębianiu rozumienia zjawiska krzywdzenia - co stanowi podstawę planowania oddziaływań terapeutycznych.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.