Proceder handlu ludźmi - perspektywa doświadczeń europejskich

Agnieszka Morawska

Abstrakt


Zjawisko handlu dziećmi zwróciło uwagę społeczności międzynarodowej na początku lat 90., głównie pod wpływem niepokojących informacji o masowym sprzedawaniu dzieci do pracy w seksbiznesie w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Tymczasem analiza powstających w ostatnich latach raportów organizacji zajmujących się ochroną praw dzieci skłania do konstatacji, iż małoletnie ofiary handlu są identyfikowane nie tylko w egzotycznej Tajlandii, Indiach czy Nepalu, ale w samym sercu Europy – Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Grecji, a dominującą grupę wśród ofiar stanowią dzieci – obywatele krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Poniższy artykuł jest próbą przedstawienia procederu handlu dziećmi w kontekście obserwowanego w ostatnich latach napływu małoletnich cudzoziemców do Europy Zachodniej i wykazania potencjalnego związku pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. Istotną jego część autorka poświęciła trudnościom, jakie napotykają europejscy profesjonaliści w identyfikacji i świadczeniu pomocy małoletnim ofiarom handlu.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.