Seksualizacja dzieci i młodzieży – przyczyny, przejawy, konsekwencje i propozycje przeciwdziałania

Paulina Trojanowska

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących zjawiska seksualizacji dzieci i młodzieży. Omówiono w nim takie przyczyny tego fenomenu, jak nowa rola dziecka we współczesnej kulturze polegająca na byciu konsumentem i odbiorcą mediów oraz powszechne występowanie seksu w środkach masowego przekazu. Na podstawie raportu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również wyników badań polskich i zagranicznych ekspertów, przedstawiono przejawy seksualizacji we współczesnej kulturze – widoczne w muzyce, czasopismach młodzieżowych, internecie i produktach, takich jak lalki. Ponadto zaprezentowano jej konsekwencje oraz możliwości przeciwdziałania. W artykule, ze względu na większą ilość dostępnych danych, położono nacisk na sytuację dziewczyn w kontekście zjawiska seksualizacji.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Psychological Association (2013). Raport na temat seksualizacji dziewcząt. W: Stowarzyszenie Twoja Sprawa (red.), Odebrana niewinność. O seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze. Raporty (s. 11–61). Warszawa: Stowarzyszenie Twoja Sprawa.

Bailey, R. (2013). Pozwólmy dzieciom być dziećmi. Niezależny raport na temat komercjalizacji i seksualizacji dzieciństwa. W: Stowarzyszenie Twoja Sprawa (red.), Odebrana niewinność. O seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze. Raporty (s. 63–108). Warszawa: Stowarzyszenie Twoja Sprawa.

Barlińska, J. (2009). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. W: Ł. Wojtasik (red.), Jak reagować na cyberprzemoc: poradnik dla szkół. Wydanie 2, (s. 35–43). Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje.

Bieńko, M. (2013). Seksualizacja dzieciństwa w kulturze popularnej. W: E. Dziados (red.), Wychowanie seksualne, czyli skąd się bierze bocian? O wpływie rodziny, rówieśników, szkoły i mediów na rozwój i funkcjonowanie seksualne dzieci i młodzieży. Publikacja pokonferencyjna (s. 95–106). Kraków: Pracownia DTP i grafiki.

Bogunia-Borowska, M. (2006). Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji (s. 13–44). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Centner-Guz, M. (2008). Wartości wybranych czasopism dla dzieci. W: S. Guz (red.), Dziecko a zagrożenia współczesnego świata (s. 251–264). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2010). Raport „Młodzi i Media”. Pobrane z: http://bi.gazeta.pl/im/6/7600/m7600446.pdf.

Da Vinci Learning (2012). Czy telewizja jest dla dzieci? Prezentacja wyników raportu Da Vinci Learning. Pobrane z: http://www.audiowizualni.pl/images/zalaczniki/tresci_zewnetrzne/czy_telewizja_jest_dla_dzieci_raport_da_vinci_learning_2012.pdf.

Durham, M. G. (2010). Efekt Lolity. Wizerunek nastolatek we współczesnych mediach i jak sobie z nim radzić. Warszawa: Prószyński Media Sp. z o.o.

Dyżurnet.pl, NASK, Research NK (2013). Pełny raport z badań młodzieży dotyczący uczestnictwa w wideoczatach. Pobrane z: http://www.dyzurnet.pl/aktualnosci/transmisje_internetowe_z_udzialem_dzieci_nowym_wyzwaniem.html.

Ejsmont, M., Kosmalska, B. (2005). Media, wartości, wychowanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Facebook.com (2014). Grupa „Najpiękniejsze 13-latki”. Pobrane z: https://pl-pl.facebook.com/pages/Najpi%C4%99kniejsze-13-latki/1437356656540396.

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton (2011). Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach? Pobrane z: http://www.ponton.org.pl/pl/raport/skad-wiesz-jak-wyglada-edukacja-seksualna-w-polskich-domach-raport-z-2011-r.

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton (2013). Nie zgadzam się na przemoc! Aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji. Warszawa: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (2009). Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa. Pobrane z: http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/jak-mowic-o-wiekszosci-swiata_2009.pdf.

Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS – EU Kids Online – PL.

Konopka, J. (2012). Wizerunek płci na łamach wybranych czasopism młodzieżowych. W: K. Pokorna-Ignatowicz (red.), Medialny obraz rodziny i płci (s. 103–118). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM.

Krajewska, A. (2003). Zabawki jako forma socjalizacji do ról płciowych. W: B. Łaciak (red.), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej (s. 21–255). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Łaciak, B. (2006). Obyczaje dotyczące ciała w Polsce okresu transformacji. W: J. Kurczewski B. Łaciak, A. Herman, D. Dzido, A. Suflida (red.), Praktyki cielesne (s. 69–111). Warszawa: Wydawnictwo „Trio”.

Łaciak, B. (2009). Medialny obraz polskich obyczajów erotycznych – odbicie rzeczywistości czy jej kreacja?. W: M. Kaczorek, K. Stachura (red.), Przemiany seksualności (s. 13–25). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

McNair, B. (2004). Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażenia. Warszawa: MUZA S.A., Warszawskie Wydawnictwo Literackie.

Network of East-West Women (2006). Tak się nie da żyć. Pobrane z: http://www.neww.org.pl/news/news/1,3056,3.html.

NSPCC National Society for the Prevention of Cruelty to Children, (2011). Premature sexualization: understanding the risk. Outcomes of the NSPCC’s expert seminar series. London: NSPCC.

Ożóg, T. (2008). Dziecko – idealnym konsumentem? O nowym statusie najmłodszych i problemach wychowania w warunkach kultury konsumpcyjnej. W: S. Guz (red.), Dziecko a zagrożenia współczesnego świata (s. 265 – 270). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pankowska, D. (2005). Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Papadopoulos, L. (2010). Sexualization of Young People Review. London: Home Office Publication.

Pułka, L. (2004). Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Raczyńska, K. (2013). Cyberprzemoc. W: Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton (red.), Nie zgadzam się na przemoc! Aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji (s. 36–40). Warszawa: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Renold, E., Tetlow, S. (2012). Boys and Girls Speak Out. A Qualitative Study of Childrens’s Gender nad Sexual Cultures (Age 10–12). Wales: Cardiff University, NSPCC.

Sewrynik, J. (2013). Prawne aspekty zjawiska seksualizacji kobiet w reklamie. Pobrane z: http://www.ordoiuris.pl/prawne-aspekty-zjawiska-seksualizacji-kobiet-w-reklamie,3264,analiza-prawna.html.

Sikorska, M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej PHRONESIS (1999). Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą. Pobrane z: http://www.phronesis.republika.pl/program.pdf.

Walter, N. (2012). Żywe lalki. Powrót seksizmu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Wywrota.pl (2014). Tekst piosenki „Brzydula” – O.N.A. Pobrane z: http://teksty.wywrota.pl/tekst/6327-ona-brzydula.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.