Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca

John Carr

Abstrakt


Autor artykułu podsumowuje dotychczasową wiedzę o różnych formach wykorzystywania seksualnego, których ofiarami padają dzieci używające Internetu, a także stara się ustalić, w jakim stopniu Internet ułatwia sprawcom popełnianie takich czynów. Stara się także ocenić, w jakiej mierze pojawienie się Internetu jako masowego medium doprowadziło – lub może doprowadzić – do wzrostu ogólnej liczby przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom i młodzieży.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.