Pornografia dziecięca w Internecie. Działania prewencyjne i terapeutyczne wobec sprawców

Ethel Quale

Abstrakt


Autorka artykułu analizuje obowiązujące w różnych krajach definicje prawne pornografii dziecięcej oraz rodzaje przestępstw związanych z produkcją i wykorzystaniem materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Omówiona została również specyfika procesu wiktymizacji dzieci, których wizerunki utrwalane są w materiałach pornograficznych. Szczególną uwagę autorka poświęca możliwościom zapobiegania działaniom sprawców, korzystających z internetowych zasobów dziecięcej pornografii. Przedstawione zostało zaplecze teoretyczne oraz praktyka pracy ze sprawcami, przede wszystkim zaś programy działań samopomocowych, w tym działania interwencyjne realizowane za pośrednictwem Internetu. Chociaż interwencje internetowe nie mogą zastąpić kontaktu osobistego, jednak – zdaniem autorki - będą nabierały coraz większego znaczenia jako istotny element psychoterapii. W artykule zaprezentowany został internetowy program terapii poznawczo-behawioralnej CROGA skierowany do osób, które wykorzystują Internet do niewłaściwych celów, takich jak pobieranie, dystrybuowanie oraz produkcja pornografii dziecięcej.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.