Obraz rodziny oraz relacji z rodzicami z perspektywy adolescentów po próbach samobójczych

Katarzyna Migdał

Abstrakt


W prezentowanych badaniach próbowano ustalić, jaki jest obraz rodziny oraz relacji z rodzicami widziany z perspektywy adolescentów po próbach samobójczych. Osobami badanymi byli nastoletni pacjenci krakowskiej Kliniki Toksykologii. Grupę kontrolną stanowili uczniowie kilku krakowskich liceów i gimnazjów. W badaniach zastosowano Kwestionariusz do Oceny Rodziny M. Cierpki i G. Fervert.
Badani z grupy klinicznej ocenili relacje ze swoimi rodzicami istotnie gorzej niż ich rówieśnicy z grupy kontrolnej. Ocena rodziny dokonana przez pacjentów także okazała się niższa, przy czym różnica ta była istotna statystycznie jedynie w przypadku chłopców.
Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że adolescenci przejawiający skłonności samobójcze wyrażają wiele zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania swojej rodziny. Szczególnie obciążona wydaje się być sfera emocjonalnych relacji z rodzicami. Można przypuszczać, że rodzina nie stanowi dla tej grupy nastolatków istotnego źródła wsparcia.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.