Ograniczanie zjawiska krzywdzenia dziecka w rodzinie ? idee działań międzysektorowych

Ewa Jarosz

Abstrakt


Artykuł prezentuje różne wątki argumentacji wykorzystywanej dla uzasadnienia potrzeby podejmowania działań wobec problemu krzywdzenia dzieci. Na tle różnych systematyzacji dotyczących interwencji, artykuł eksponuje tzw. podejście multidyscyplinarne – wielosektorowe. Podstawą podejścia wielosektorowego jest ekologiczny model problemu krzywdzenia dzieci. W artykule wymienione zostały wskazywane przez ten model determinanty zjawiska krzywdzenia dzieci. Charakterystyka podejścia wielosektorowego obejmuje przedstawienie jego zasadniczych założeń oraz roli centralnych podmiotów: sektora społecznego, zdrowotnego i prawnego, jak i roli pozostałych podmiotów w interwencjach wobec problemu krzywdzenia dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.